STRAWBERRYWORLD

Danh mục sản phẩm

Giỏ hàng của bạn

Số sản phẩm: 0

Thành tiền: 0

Xem giỏ hàng

Sản phẩm mới

Thống kê

Đang online 3
Hôm nay 45
Hôm qua 28
Trong tuần 127
Trong tháng 249
Tổng cộng 13,069

Bảng quy đổi liều lượng

15-03-2016

Bảng quy đổi liều lượng tính theo nước ngoài (cup, tablespoon,...) ra mililit và miligram

CUP, TABLESPOON and TEASPOON to MILILITERS (cup to ml)

1 cup = 16 tablespoons = 48 teaspoons = 240 ml
3/4 cup = 12 tablespoons = 36 teaspoons = 180 ml
2/3 cup = 11 tablespoons = 32 teaspoons = 160 ml
1/2 cup = 8 tablespoons = 24 teaspoons = 120 ml
1/3 cup = 5 tablespoons = 16 teaspoons = 80 ml
1/4 cup = 4 tablespoons = 12 teaspoons = 60 ml
1 tablespoon = 15 ml
1 teaspoon = 5 ml

CUP to FLUID OUNCES (cup to fl. oz)

1 cup = 8 fl oz
3/4 cup = 6 fl oz
2/3 cup = 5 fl oz
1/2 cup = 4 fl oz
1/3 cup = 3 fl oz
1/4 cup = 2 fl oz
1 tablespoon = 0.5 fl oz
1 fl oz = 2 tablespoons = 6 teaspoons

OUNCES to GRAMS

1 oz = 28 grams
2 oz = 56 grams
3,5 oz = 100 grams
4 oz = 112 grams
5 oz = 140 grams
6 oz = 168 grams
8 oz = 225 grams
9 oz = 250 grams
10 oz = 280 grams
12 oz = 340 grams
16 oz = 450 grams
18 oz = 500 grams
20 oz = 560 grams
24 oz = 675 grams
27 oz = 750 grams
36 oz = 1 kilogram
54 oz = 1,5 kilograms
72 oz = 2 kilograms

POUNDS to GRAMS

1/4 pound = 112 grams
1/2 pound = 225 grams
3/4 pound = 340 grams
1 pound = 450 grams
1,25 pound = 560 grams
1,5 pound = 675 grams
2 pound = 900 grams
2,25 pound = 1 kilogram
3 pound = 1,35 kilograms
4,5 pound = 2 kilograms

FAHRENHEIT to CELCIUS (F to C)

500 F = 260 C
475 F = 245 C
450 F = 235 C
425 F = 220 C
400 F = 205 C
375 F = 190 C
350 F = 180 C
325 F = 160 C
300 F = 150 C
275 F = 135 C
250 F = 120 C
225 F = 107 C

FLOUR

1 cup flour = 140 grams
3/4 cup flour = 105 grams
2/3 cup flour = 95 grams
1/2 cup flour = 70 grams
1/3 cup flour = 50 grams
1/4 cup flour = 35 grams
1 tablespoon flour = 10 grams

* Weights may change according to method used. Above are according to ‘dip and sweep’ method.

BUTTER (CUP to STICKS to OUNCES to GRAMS)

1 cup butter = 2 sticks = 8 ounces = 230 grams

GRANULATED SUGAR

1 cup sugar = 200 grams
3/4 cup sugar = 150 grams
2/3 cup sugar = 135 grams
1/2 cup sugar = 100 grams
1/3 cup sugar = 70 grams
1/4 cup sugar = 50 grams
1 tablespoon sugar = 15 grams

BROWN SUGAR

1 cup sugar = 220 grams
3/4 cup sugar = 165 grams
2/3 cup sugar = 145 grams
1/2 cup sugar = 110 grams
1/3 cup sugar = 75 grams
1/4 cup sugar = 55 grams
1 tablespoon sugar = 15 grams

COCOA

1 cup cocoa = 105 grams
3/4 cup cocoa = 80 grams
2/3 cup cocoa = 70 grams
1/2 cup cocoa = 55 grams
1/3 cup cocoa = 35 grams
1/4 cup cocoa = 25 grams
1 tablespoon cocoa = 7 grams

* Weights may change according to method used. Above are according to ‘spoon and level’ method.

CORNSTARCH

1 cup cornstarch = 125 grams
3/4 cup cornstarch = 95 grams
2/3 cup cornstarch = 85 grams
1/2 cup cornstarch = 65 grams
1/3 cup cornstarch = 40 grams
1/4 cup cornstarch = 30 grams
1 tablespoon cornstarch = 8 grams

* Weights may change according to method used. Above are according to ‘spoon and level’ method.

POWDERED SUGAR

1 cup powdered sugar = 160 grams
3/4 cup powdered sugar = 120 grams
2/3 cup powdered sugar = 105 grams
1/2 cup powdered sugar = 80 grams
1/3 cup powdered sugar = 55 grams
1/4 cup powdered sugar = 40 grams
1 tablespoon powdered sugar = 10 grams

* Weights may change according to method used. Above are according to ‘spoon and level’ method.

BAKING POWDER

2+1/2 teaspoons baking powder = 10 grams
2 teaspoons baking powder = 8 grams
1+3/4 teaspoons baking powder = 7 grams
1+1/2 teaspoons baking powder = 6 grams
1+1/4 teaspoons baking powder = 5 grams
1 teaspoon baking powder = 4 grams
3/4 teaspoon baking powder = 3 grams
1/2 teaspoon baking powder = 2 grams
1/4 teaspoon baking powder = 1 gram

BAKING SODA and TABLE SALT

2 teaspoons baking soda (or salt)= 14 grams
1+3/4 teaspoons baking soda (or salt) = 12 grams
1+1/2 teaspoons baking soda (or salt) = 10 grams
1+1/4 teaspoons baking soda (or salt) = 9 grams
1 teaspoon baking soda (or salt) = 8 grams
3/4 teaspoon baking soda (or salt) = 5-6 grams
1/2 teaspoon baking soda (or salt) = 4 grams
1/4 teaspoon baking soda (or salt) = 2 grams

YOGURT

1 cup yogurt = 235 grams
3/4 cup yogurt = 175 grams
2/3 cup yogurt = 155 grams
1/2 cup yogurt = 120 grams
1/3 cup yogurt = 80 grams
1/4 cup yogurt = 60 grams
1 tablespoon yogurt = 15 grams

MILK

1 cup milk = 245 grams
3/4 cup milk = 185 grams
2/3 cup milk = 165 grams
1/2 cup milk = 120 grams
1/3 cup milk = 80 grams
1/4 cup milk = 60 grams
1 tablespoon milk = 15 grams

HEAVY CREAM

1 cup heavy cream = 235 grams
3/4 cup heavy cream = 175 grams
2/3 cup heavy cream = 155 grams
1/2 cup heavy cream = 115 grams
1/3 cup heavy cream = 80 grams
1/4 cup heavy cream = 60 grams
1 tablespoon heavy cream = 15 grams

ALMOND/HAZELNUT/PISTACHIO – SLICED

1 cup almond (sliced) = 100 grams
3/4 cup almond (sliced) = 75 grams
2/3 cup almond (sliced) = 65 grams
1/2 cup almond (sliced) = 50 grams
1/3 cup almond (sliced) = 35 grams
1/4 cup almond (sliced) = 25 grams
1 tablespoon almond (sliced) = 6 grams

ALMOND/HAZELNUT/PISTACHIO – MEAL/FLOUR

1 cup almond (meal/flour) = 150 grams
3/4 cup almond (meal/flour) = 115 grams
2/3 cup almond (meal/flour) = 100 grams
1/2 cup almond (meal/flour) = 75 grams
1/3 cup almond (meal/flour) = 50 grams
1/4 cup almond (meal/flour) = 40 grams
1 tablespoon almond (meal/flour) = 10 grams

EGG

1 egg (without shell) = 50 grams
1 egg yolk = 20 grams
1 egg white = 30 grams

Nguồn: http://cafefernando.com/conversion-tables/#Top